Tel. č. na prijatie objednávok:
 0908 595 915
Anna Benč
 strudelhouse.sk@gmail.com
 facebook.com: Strudel House

 Rampová 5, Košice

 

www.strudelhouse.sk